22 ส.ค. 2552

Paper Roses - ดอกกุหลาบกระดาษ

โดย Anita Bryant

LYRICS:เนื้อเพลง

I realize the way your eyes deceived me
With tender looks that I mistook for love
So take away the flowers that you gave me
And send the kind that you remind me of

ฉันตระหนักรู้จากท่าทีในดวงตาเธอหลอกลวงฉัน
ด้วยการมองที่บรรจงอ่อนหวาน ซึ่งฉันเข้าใจผิดว่าเป็นความรัก
ดังนั้น จงเอาดอกไม้ที่เธอเคยให้ฉันคืนไป
แล้วส่ง(ดอกไม้)แบบที่เตือนใจฉันถึงเธอมาให้แทน

Paper roses, paper roses
Oh, how real those roses seemed to be
But they're only imitation
Like your imitation love for me

ดอกกุหลาบกระดาษ,ดอกกุหลาบปลอม
โอ้, ดอกกุหลาบเหล่านั้นช่างดูเหมือนของจริงเสียนี่กระไร
แต่ดอกไม้เหล่านั้นก็เป็นแค่ของเลียนแบบ
เหมือนกับความรักเทียมๆของเธอที่มีต่อฉัน

I thought that you would be a perfect lover
You seemed so full of sweetness at the start

ฉันเคยคิดว่าเธอคนรักที่เพรียบพร้อม
เธอดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยความหวานในตอนแรกเริ่ม

But like a big red rose
That's made of paper
There isn't any sweetness
In your heart

แต่ก็เหมือนกับกุหลาบแดงดอกใหญ่
ที่ทำขึ้นมาจากกระดาษ
ไม่มีความหวานใดๆ
ในหัวใจของเธอ

Paper roses, paper roses
Oh, how real those roses seem to be
But they're only imitation
Like your imitation love for me
Like your imitation love for me

ดอกกุหลาบกระดาษ,ดอกกุหลาบปลอม
โอ้, ดอกกุหลาบเหล่านั้นช่างดูเหมือนของจริงเสียนี่กระไร
แต่ดอกไม้เหล่านั้นก็เป็นแค่ของเลียนแบบ
เหมือนกับความรักเทียมๆของเธอที่มีต่อฉัน
เหมือนกับรักจอมปลอมที่เธอมีให้ฉัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape